หน้าเว็บ

follow me

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า


4.2

<html>
<head>
<script language="javascript">
<!--
var a;
var b;
a=prompt("ความกว้าง");
b=prompt("ความยาว");
alert("พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ="+a*b);
</script>
</head>
</html>

1 ความคิดเห็น: