หน้าเว็บ

follow me

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานนำเสนอการใช้โปรแกรม PhotoScape (แก้ไขภาพ)

สมาชิกในกลุ่ม
1.ด.ญ.ประทุมราช  กาลพันธา  เลขที่ 7
2.ด.ญ.วรัชฎา  ราชชมภู  เลขที่  16
3.ด.ญ.ศิลพร  สังกะสี  เลขที่  22
4.ด.ญ.ศิริขวัญ  ทุมโจ้  เลขที่ 27
5.ด.ญ.อรทัย  บุญภาย  เลขที่  46 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น