หน้าเว็บ

follow me

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ครูเดล


Narrator      :  Live in the most morning. Cinderella was day dreaming on the couch.
(ผู้บรรยาย :    ในเช้าที่แสนสดชื่น ซินเดอเรลา ได้ฝันหวานอยู่บนที่นอน)
Stepmother  :  Cinderella !   Cinderella!
(แม่เลี้ยง    : ซินเดอเรล่า  ซิลเดอเรล้า)
Sinderella     :   I  to it .  I to it .
(ซินเดอเรลา :   ค่ะมาแล้ว มาแล้ว )
{ตอนนี้ ซิลเดอเรลา ไปที่ห้องพี่สาว}
Sinderella     : Good  morning   anatasia  sleep well.
(ซินเดอเรลา : อรุณสวัสดิ์อนันตาเซีย  หลับสบายมั๊ย)
Anatasia       :  washed  the fabric  to me .
(อนันตาเซีย  : เอาผ้าไปซัให้ฉันซิ)
{โยนผ้าให้ซินเดอเรลา }
Anatasia       : ah ah!  Oh mother  mother. You deliberately  teased me.
(อนันตาเซีย : อ๊าย  แม่  แม่จ๋า แม่  แกจงใจแกล้งฉัน)
Chissela       : what do you do ?
(คริสเซล่า    : แกทำอะไร)
Stepmother  : Cinderella ! come hear.
(แม่เลี้ยง  : ซินเดอเรลามานี่)
Sinderella     : oh please . I do not know about.
(วินเดอเรลา  : หนูไม่รู้เรื่องจริงๆ)
Stepmother   : keep  the tongue
(แม่เลี้ยง : เก็บลิ้นซะ)
Stepmother   : know! She would much Tyrolean. I have taken the time to do something else better. I thought before  Oh, and the carpet in the room Washing do.
(เธอคงจะว่างมากสินะ ฉันว่าเอาเวลานี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่า ขอคิดดูก่อนอ๋อ มีพรมผืนใหญ่อยู่ในห้อง ซักซะ)
Sinderella  : But I just Washing it yesterday.
(แต่หนูพึ่งซักไปเมื่อวาน)
Stepmother   : shut up.
                      (หุบปาก)
Stepmother   : Upper floor  windows .Washed out.
Sinderella     : yes Stepmother.
  (ค่ะแม่ใหญ่)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น